U nastavku donosimo stručni rad pomoćnika direktora Amira Avdagića i stručne savjetnice prof. dr. Nihade Ahmetović pod nazivom „Monitoring program supstanci u borbi protiv dopinga u sportu“ .

Rad se bavi Monitoring listom Svjetske antidoping agencije  i zabranjenim sredstvima, a nudi kratki pregled i analiza supstanci .

Ovaj rad je prezentovan na Osmom međunarodnom kongresu u Banja Luci 2016.