Agencija za antidoping kontrolu BiH, na osnovu podataka Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, formirala je spisak registrovanih lijekova (zaključno sa 01.10.2015. godine) koji sadrže jednu ili više zabranjenih supstanci, a koji je objavljen u Registru lijekova Bosne i Hercegovine za 2016 godinu.