Sukladno Međunarodnoj konvenciji protiv dopinga u sportu, Svjetskom antidoping kodeksu, Zakonu o sportu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“ br. 27/08, 102/09), Međunarodnom standardu za testiranje i istrage i Programu obuke doping kontrolora 2016.-2018. godina, pozivaju se zainteresirana fizička lica da se prijave na Javni poziv za obuku i certificiranje doping kontrolora za prikupljanje uzoraka krvi

Krajnji rok za podnošenje prijave je 20.09.2016. godine. Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave poslane elektronskom poštom neće se razmatrati.

Detalji, uvjeti, informacije o potrebnoj dokumentaciji i prijavni obrazac su dostupni na sljedećim linkovima