Svjetska antidoping agencije (WADA) je djelimično suspendirala doping laboratoriju štokholmskog univerziteta „Karolinska“ zbog neispravne GC/C/IRMS metode testiranja uzoraka.

Metoda utvrđivanja porijekla zabranjenih supstanci putem mjerenja mase izotopa, gasne kromatografije i sagorijevanja je definirana Međunarodnim standardom za laboratorije. Gasna kromatografija / spektrometrija / Omjer mase izotopa

Djelimična suspenzija će ostati na snazi do konačne odluke disciplinske komicije koja je ovlaštena za davanje preporuka predsjedavajućem Izvršnog komiteta WADA. Laboratorija će do izricanja konačne odluke nastaviti da obavlja redovne antidoping aktivnosti, u skladu sa ISL.

Ova vrsta djelimične suspenzije. koja se tiče određene analitičke metode, kako je navedeno u ISL, omogućava odgovarajući nadzor štokholmske laboratorije kako bi se osigurala potpuna primjena nužnih poboljšanja s ciljem potpunog usklađivanja sa Kodeksom i međunarodnim standardima.