Online obuka doping kontrolora za uzimanje uzoraka urina i krvi  održana je 14 i 15. maja 2020. godine u organizaciji Agencije za antidoping kontrolu
Bosne i Hercegovine. Na seminaru je učestvovalo preko 30 doping kontrolorki i kontrolora.

Edukacije su usklađene s najvišim važećim standardima i pravilima koje je odredila Svjetska antidoping agencija (WADA). Također su razmjenjena i iskustva sa dosadašnjih doping kontrola i demonstrirani su primjeri rješavanja specifičnih situacija. Jedan dio edukacije je posvećen proceduri doping kontrole u vanrednim situacijama kao što je trenutni problem sa pandemijom COVID-19.

Agencija za antidoping kontrolu BiH je na ovaj način ispunila jednu od međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i predstavila novi pristup u suočavanju sa aktuelnim izazovima borbe protiv dopinga, čiji su sastavni dio i doping testovi krvi.