Agencija za antidoping kontrolu BiH (ADA BiH) posvećena je očuvanju onoga što je suštinski vrijedno u sportu, onoga što nazivamo “sportskim duhom“.

Agencija za antidoping kontrolu kroz primjenu svojih programa, a koji predstavljaju realizaciju međunarodno prihvaćenih obaveza, ima za cilj zaštititi zdravlje sportista i pružiti im mogućnost da se bave sportom bez upotrebe zabranjenih supstanci i metoda. Namjera je očuvanje integriteta sporta u smislu poštivanja pravila, drugih takmičara, poštene konkurencije, jednakih uslova i vrijednosti čistog sporta za sve. Nadasve, važno je osigurati etiku, fer-plej i pošteno takmičenje.

Bosanskohercegovački plivač, Jovan Lekić, 2021. godine testiran je dva puta i to na plivačkom mitingu u Banjaluci i Evropskom juniorskom prvenstvu u Rimu. Oba puta u uzorku je detektovano prisustvo supstance higenamin, koja je na Listi zabranjenih sredstava Svjetske antidoping agencije (WADA).

Higenamin je supstanca, koja se obično nalazi u pre-work out suplementima, a za koju se pouzdano zna da utiče na sportske performanse takmičara, zbog čega se i nalazi na Listi zabranjenih sredstava.

U skladu sa procedurama predviđenim Svjetskim antidoping kodeksom (Kodeksom) i Antidoping pravilima Bosne i Hercegovine, proveden je jedinstven postupak pred Odborom za saslušanje ADA-e BiH.

Odbor za saslušanje postupa u skladu sa međunarodnim i domaćim propisima na snazi u Bosni i Hercegovini i to po službenoj dužnosti, nakon što akreditovana laboratorija (u ovom slučaju laboratorija Seibersdorff) dostavi Agenciji pozitivan doping nalaz sportiste. Dakle, faktički a i pravno nije ni potrebno a niti moguće da se „sportisti izbore za postupak pred Agencijom“ jer se postupak provodi u skladu sa Antidoping pravilima BiH po službenoj dužnosti u skladu sa procedurama koje su dostupne i objavljene na stranici Agencije.

Odbor za saslušanje ADA-e BiH donio je odluku u skladu sa činjenicama i dokazima koji su mu predočeni u  postupku, o čemu postoji audio zapis sa saslušanja, kao i odluka Odbora.

U skladu sa Kodeksom u slučaju sportista međunarodnog nivoa, Sportski arbitražni sud (CAS) je drugostepena instanca za odlučivanje. Naglašavamo da, prema Kodeksu, pravo žalbe na Odluke nacionalnih odbora za saslušanje imaju sportisti, Agencija za antidoping kontrolu, WADA, kao i druge institucije.

Činjenica da WADA, kao i druge organizacije sa pravom žalbe, a cijeneći činjenice i argumente Odbora za saslušanje ADA-e BiH, nije izjavila žalbu na odluku ovog Odbora na izrečenu sankciju, ukazuje na to da su u novom postupku pred CAS-om izvedene nove činjenice i dokazi, različite od onih utvrđenih u prvostepenom postupku.

U ovom slučaju, a shodno odredbi R57 CAS pravila,  činjenice kao i pravna kvalifikacija ispituju se de novo  od strane CAS-a u skladu sa ovlaštenjima koja su mu data ovom odredbom.  To znači da CAS nije ograničen na činjenice i pravne argumente odbora prve instance. Drugim riječima, dokazi i činjenice koji su dostavljeni Odboru za saslušanje ADA- BiH i na osnovu kojih je Odbor zasnovao svoju odluku, nisu identični onima koji su dostavljeni u ponovljenom postupku pred CAS-om, i na osnovu kojih je CAS donio svoju odluku!

Uslov za održavanje postupka pred CAS-om je avansna uplata procijenjenih troškova arbitražnog postupka, a koje procjenjuje CAS u svakom konkretnom slučaju. U ovom slučaju, shodno pravilima CAS-a, ADA BiH je preuzela obavezu avansnog plaćanja procijenjenih troškova arbitražnog postupka, te su ukupni troškovi arbitražnog postupka unaprijed skoro u cjelosti izmireni. Inače, prilikom određivanja troškova postupka u skladu sa članom R 64.5, CAS uzima u obzir složenost i ishod postupka, a naročito finansijske prilike sportista, čime se nastoji omogućiti i zaštititi pravo sportiste na učešće u postupku i pristup pravdi. Ovo je naročito važno imajući u vidu ekonomske prilike u Bosni i Hercegovini općenito i restriktivne mogućnosti sportista za učešće kako na međunarodnim takmičenjima, tako i u situacijama ostvarivanja pravne zaštite.

Konačno, sportista je uvijek odgovoran za ono što unosi u organizam, pa se ni u kojem slučaju prisustvo zabranjene supstance, detektovano od strane akreditovane laboratorije, i to dva puta, ne bi smjelo nazvati „nesretnim slučajem“. Ova odgovornost sportiste utvrđena je kako odlukom Odbora za saslušanje tako i odlukom CAS-a koji je sportisti Lekiću izrekao zabranu učešća u sportu u trajanju od 6 mjeseci, te poništio rezultate sa svim posljedicama koje iz toga proizilaze uključujući oduzimanje medalja, bodova i nagrada.