ADAMS je alat za upravljanje podacima o lokaciji sportista članova RTG - a (whereabouts), kojem se pristupa putem interneta. To je centralizovani sistem koji omogućava unos, čuvanje, te razmjenu podataka i izvještavanje koje se odvija u vrlo sigurnom okruženju sa ograničenim  pristupom svim relevantnim stranama.

Dizajniran je isključivo kako bi se pomoglo antidoping organizacijama i drugim učesnicima u borbi protiv dopinga u sprotu u njihovim aktivnostima, i u potpunosti  je usklađen sa Svjetskim antidoping kodeksom.

<< Nazad na RTG