12.07.16

Dodjela certifikata i akreditacija održana 12.07.16. u Banja Luci.