Na sastanku WADA Izvršnog komiteta održanom u Lausanneu 21. septembra utvrđen je konačan sadržaj Liste zabranjenih sredstava za 2017. godinu.

Lista će biti objavljena na WADA – inoj stranici 1. oktobra, a na snagu stupa 1. januara 2017.

WADA se obavezala da će putem svih dostupnih komunikacijskih kanala listu proslijediti zaintereovanim stranama kako bi na vrijeme bili upoznati sa njenim sadržajem.

Osim o listi, na sastanku je bilo riječi o istraživačkim projektima koji su odobreni, izboru novog dopredsjednika, te razvoju sveobuhvatne politike i sistema zaštite zviždača.

Veliki dio sastanka je također posvećen nedavnim cyber napadima na stranicu WADA i navodni podatak o povećanju od 48% zahtjeva za terapijska izuzeća (TUE).

Svim antidoping organizacijama je potvrđena obaveza unošenja podataka o TUE u sistem za upravljanje doping kontrolama (ADAMS).

O izvještajima nezavisnih posmatrača sa Olimpijade i Paraolimpijade u Riju će biti raspravljano naknadno.