Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine putem javnog nadmetanja – licitacije, prikupljanjem zatvorenih pismenih ponuda, prodaje službeno putničko motorno vozilo Škoda Superb.

Više detalja o autu i obrazac za ponudu cijene se nalaze u sljedećim dokumentima: