Svjetska antidoping agencija (WADA) je potpisala sporazum sa japanskim proizvođačem lijekova Astellas Pharma Inc. kako ojačala borbu protiv dopinga u sportu.

Astellas će identificirati spojeve u proizvodima, uključujući i one u razvoju, koji bi sportisti mogli zloupotrijebiti i ta saznanja dijeliti sa Agencijom kako bi joj pomogli u pronalasku metoda detekcije ovih supstanci.

Kompanija će također sarađivati sa WADA kako bi minimizirala rizik zloupotrebe ovih suspstanci dok su još uvijek u fazi kliničkog ispitivanja.

Ovaj sporazum predstavlja najnoviju WADA – inu saradnju sa farmaceutskim kompanijama u svrhu otkrivanja dopinga, nakon sporazuma sa britanskom kompanijom GlaxoSmithKline uoči Olimpijade u Londonu 2012.

Astellas je prva japanska kompanija koja se udružuje sa WADA u naporima za prevenciju neadekvatnog korištenja medicinskih proizvoda kroz doping.