Kanadskom powerlifteru Ivanu Chenu je izrečena kazna dvogodišnje zabrane bavljenja sportom zbog kršenja antidoping pravila. U njegovom uzorku urina, prikupljenom na takmičenju 8. jula 2017, je pronađen D – amphetamine, zabranjeni stimulant.

Budući da Chen nije osporio kršenje antidoping pravila u za to predviđenom vremenskom roku, Kanadski centar za etiku u sportu (CCES) je objavio da mu izrečena suspenzija ostaje na snazi.

Cahn će se sportom ponovo moći baviti 15. oktobra 2019.