Svjetska antidoping agencija (WADA) je pozdravila odluku Europskog suda za ljudska prava kojom se odbija propitivanje pravila o lokaciji sportiste, ključnog elementa globalnog sporta za testiranje van takmičenja.

Prvi put je predstavljen 2004. godine u Međunarodnim standardima za testiranje i istrage. Pravi la nalažu sportisti da pruži podatke o svojoj lokaciji sa svim detaljima o tome gdje može biti pronađen na jedan sat svakog dana.

Odlukom ECHR određeno je da pravila o lokaciji ne krše Član 8 (pravo na poštovanje privatnog i porodičnog života) Evropske konvencije o ljudskim pravima čime se čisti put WADA – i i njenim partnerima u globalnoj borbi protic dopinga, kako bi zaštitili nedužne sportiste provodeći testove bilo kad i bilo gdje.

U svojoj odluci ECHR obrazlaže da su podaci o lokaciji od javnog interesa i da bi redukcija ili uklanjanje  važećih obaveza  sportista vodili do povećanja korištenja dopinga i bili bi u suprotnosti sa koncenzusom o nužnosti nenajavljenog testiranja kao dijela doping kontrole.

Generalni direktor WADA Olivier Niggli je izjavio: „Danas je dobar dan za sport bez dopinga, Zato što testiranja van takmičenja mogu biti provedena bez prethodnog obavještavanja sportista, ona su najmoćniji alati  za sprečavanje i otkrivanje dopinga i važan su korak u ojačavanju povjerenja sportista i javnosti u sport bez dopinga.
 „Tačni podaci o lokaciji su ključni za uspjeh antidoping programa. koji su kreirani kako bi održavali integritet sporta i zaštitili nedužne sportiste. Jedini način za provođenje testiranja van takmičenja je da znamo gdje su sportisti, i način da taj program učinimo što efektivnijim je da možemo testirati sportiste u vrijeme kad prevaranti najčešće koriste zabranjene supstance ili metode.“