Antidoping eskpert Vijeća Evrope iz Bosne i Hercegovine Amir Avdagić sudjelovao je u radu sjednica antidoping tijela Vijeća Evrope koje su održane u Varšavi 26. i 27. februara.

U okviru prve faze konsultacija Savjetodavna grupa za pravna pitanja Monitoring grupe Antidoping konvencije Vijeća Evrope (T-DO LI), razmatrala je aktivnosti na donošenju novog Svjetskog antidoping kodeksa 2021. Konačni nacrt novog Svjetskog antidoping kodeksa bit će predstavljen na 5. Svjetskoj konferenciji o dopingu u sportu, koja će biti održan novembra 2019. u Katovicama u Poljskoj.

Također, raspravljano je o studiji Evropske komisije o antidopingu i zaštiti podataka sportista, koja će predstavljati dobru osnovu za dalje unapređenje pravnog okvira ove oblasti na državnoj razini u ovoj oblasti. Studija se nalazi na sljedećem linku : https://ec.europa.eu/sport/news/20171023-study-anti-doping-data-protection_en .

Evropski komitet za Svjetsku antidoping agenciju (CAHAMA) održao je vanrednu sjednicu na kojoj se razgovaralo o strateškom finansiranju Svjetske antidoping agencije WADA u budućnosti, a imajući u vidu izazove sa kojima se susreće WADA i druge institucije u borbi protiv dopinga u sportu.