U skladu sa Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine odgovorna za primjenu konvencija, kodeksa WADA-e i pravila Međunarodnog olimpijskog komiteta,

Međunarodnog paraolimpijskog komiteta i međunarodnih sportskih saveza, pozivamo Olimpijski komitet BiH, sportske saveze i druge da, do kraja 2020.godine, svoja akta usklade sa obavezama koje prositiču iz Svjetskog antidoping kodeska i WADA Međunarodnih standarda, Antidoping konvencije Vijeća Evropa i UNESCO Međunarodne konevncije protiv dopinga u sportu.

Više informacija možete pronaći na ovom linku