Svjetska antidoping agencija (WADA) je objavila konačnu verziju Svjetskog antidoping kodeksa 2021 (Kodeks) i međunarodnih standarda, koji će stupiti na snagu 1. januara 2021.

Konačne verzije se neznatno razlikuju od onih ranije objavljenih 26. novembra 2019. koje su odobrene na Svjetskoj konferenciji o dopingu u sportu 7. novembra 2019.

Više informacija na ovom linku