Svjetska antidoping agencija (WADA) od januara 2018. godine pokrenula je platformu za obrazovanje i učenje o dopingu (ADEL, Anti-doping Education and Learning) koji obuhvata niz e-kurseva i obrazovnih /edukativnih resursa, kako za sportiste, tako i za pomoćno osoblje, ali i za sve ostale koji učestvuju u oblasti borbe protiv dopinga u sportu.

Od 2020. godine WADA je pokrenula razvoj nove i poboljšane ADEL platforme kako bi što bolje odgovarala potrebama svojih polaznika. Od januara 2021. godine, novi ADEL je moderniziran, poboljšan i pristupačniji.

U skladu sa navedenim, pozivamo Vas da pristupite ADEL platformi WADA-e na kojem se nalaze različiti e-kursevi (ADEL za RTG, Osnove o podacima o lokaciji; ADEL za sportiste nacionalnog nivoa; ADEL za trenere; Vodič za prateće osoblje sportiste; ADEL za OI Peking 2022; ADEL za medicinske profesionalce na velikim događajima, itd) namijenjeni, kako sportistima, tako i pomoćnom osoblju.

Pristupite putem linka