Deveta sjednica Konferencije država potpisnica UNESCO Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu (COP9) održana je u sjedištu UNESCO-a u Parizu, okupivši više od 400 učesnika, uključujući i predstavnika Bosne i Hercegovina Amira Avdagića, te visoke goste, promatrače i partnere.

Kao što je istaknula pomoćnica glavnog direktora UNESCO-a za društvene i humanističke znanosti, gospođa Gabriela Ramos, svi prisutni dijelili su zajedničke ciljeve sastanka: pronalaženje odgovarajućih sredstava i načina za jačanje Konvencije kako bi se bolje odgovorilo na potrebe država stranaka.

“S obzirom na rezultate svih prethodnih Konferencija, postalo je očitije da sve zemlje, bez obzira na svoje regionalne ili političke okolnosti, sudjeluju u ostvarenju zajedničke vizije: poboljšanje sistema sportskog integriteta koji su zajednički izgradile, jačanje njegove vjerodostojnost i pouzdanosti te da se međusobno podupiru u tome. Što je najvažnije, dijele ambiciju da osiguraju da države članice budu ovlaštene za postizanje i preuzimanje pune odgovornosti za ciljeve postavljene Konvencijom i rezolucijama koje je usvojio COP.”

Radeći u duhu konsenzusa i saradnje, COP9 je odobrio nekoliko inicijativa s ciljem jačanja Konvencije i osiguravanja ispunjenja očekivanja i potreba država članica.

Donesene su odluke kojima su odobrene dorade i poboljšanja sistema praćenja Konvencije što predstavlja značajan korak prema učinkovitijem i pouzdanijem mehanizmu, mehanizmu koji će razjasniti razumijevanje država stranaka o nedostatcima u usklađenosti, kao i kako najbolje poboljšati njihovu provedbu Konvencije. Osim poduzimanja radnji za povećanje vjerodostojnosti sistema praćenja, odobrenje Konferencije članica za inicijativu za izgradnju kapaciteta omogućit će Tajništvu Konvencije da pruži usmjereniju i prilagođeniju podršku državama članicama kojima je to najviše potrebno.

Moto Konvencije "Nijedna država stranka potpisnica nije zaostala" ostvaren je kroz aktivnosti, kao što je uspostavljanje posebne kategorije finansiranja u okviru Fonda za eliminaciju dopinga u sportu.

S ciljem pružanja korisnih alata za poboljšanje usklađenosti država sa Konvencijom, potvrđeni su rezultati konsultacija u vezi s usklađivanjem Smjernica o sportskom integritetu. Nakon integracije tehničkih ažuriranja od strane učesnika, Smjernice sportskog integriteta bit će predstavljene na konačno odobrenje na sljedećem COP10.

Uzimajući u obzir nedosljednosti u globalnom sportskom ekosistemu, COP9 je podržao rad koji je proveo Visoki panel međunarodnih pravnih stručnjaka. Kako bi se poboljšao učinak Konvencije kao alata međunarodnog javnog prava, od panela je, uz podršku radne grupe koju je uspostavio Ured COP9, zatraženo da dalje razvija svoj rad i predstavi konkretne prijedloge na COP10.

Koristeći pristup suradnje i konsenzusa, COP9 je utvrdio da okvir koji regulira finansiranje Svjetske antidopinške agencije (WADA) zahtijeva daljnji rad, te da bi prijedlog trebao biti razvijen zajedno s odgovarajućim učesnicima i predstavljen COP10.

COP9 je također potvrdio da Rezolucije koje se odnose na model strateškog okvira, razvoj rada na tradicionalnoj farmakopeji i sportskom integritetu, imenovanje panela nezavisnih stručnjaka i dodatna rezolucija o metodologiji za distribuciju radnih dokumenata za sjednice COP-a dostavit  će se na odobrenje svim državama članicama putem pisanih konsultacija UNESCO-vih izabranih grupa.

Konačno, što se tiče upravljačkih tijela Konvencije, COP9 izbabrao oba svoja upravljačka tijela, Ured i Odbora za odobrenje fonda za eliminaciju dopinga u sportu za 2024.-2025.