Prošle godine je Svjetska antidoping agencija (WADA) osnovala nezavisnu Komisiju za nadzor usklađenosti s Kodeksom (CRC) sa zadatkom davanja savjeta, smjernica i preporuka WADA – i i njenom Utemeljiteljskom odboru u vezi sa usklađivanjem sa Svjetskim antidoping kodeksom (Kodeksom).

CRC daje nezavisne preporuke zasnovane na informacijama dobijenim od WADA – ine unutrašnje Grupe za usklađenost.

  1. oktobra 2016. CRC se sastao u Montrealu i obradio veliki broj tema u vezi sa nadzorom programa primjene Kodeksa, kao što su:
  • Posljedice u slučaju neusklađivanja;
  • Upitnik o usklađenosti za potpisnice Kodeksa;
  • Program revizije usklađenosti;
  • Korištenje Sistema za administraciju i menadžment antidopinga (ADAMS);
  • Uiloga Regionalnih antidoping organizacija (RADO) u vezi sa programom nadzora usklađenosti; i
  • Potpisnice pod monitoringom Odreda za usklađenost.

CRC je također raspravljao o statusu usklađenosti nacionalnih antidoping organizacija Azerbejdžana, Brazila, Grčke, Gvatemale i Indonezije. Komitet je zaključio da ovi NADO – i trenutno nisu usklađeni sa Kodeksom iz 2015. godine; i zaključio da, osim ako su njihovi problemi s neusklađenošću u fazi rješavanja i budu riješeni do 10. novembra, će CRC dostaviti preporuku Utemeljiteljskom odboru Agencije za njihovo proglašenje neusklađenim sa Kodeksom (non – compliant).

Sastanak Utemeljiteljskog odbora bit će održan u Glasgowu u Škotskoj 19. novembra ove godine.