Seminar o primjeni i provođenju Konvencije protiv dopinga u sportu u organizaciji Agencije za antidoping kontrolu BiH, održan je u četvrtak u Sarajevu.

Ovom prilikom su prezentovani rezultati istraživanja iz ove oblasti.

Rezultate istraživanja predstavio je prof.dr.Zlatan Begić, a u ime Agencije o antidoping novitetima i izazovima govorio je pomoćnik direktora Amir Avdagić te prof.dr.Nihada Ahmetović.

Bosna i Hercegovina je još 2009.godine ratificiranjem Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu preuzela mnogobrojne međunarodne obaveze. Zakonom o sportu u BiH osnovana je Agencija za antidoping kontrolu BiH, koja je odgovorna za primjenu i provodjenje navedene Konvencije.

U ime ministra civilnih poslova BiH Adila Osmanovića skupu se obratio njegov pomoćnik za sport Suvad Džafić koji je istakao da je rad Agencije u smislu primjene antidoping Konvencije vrlo uspješan u odnosu na neke druge međunarodne obaveze države iz oblasti sporta, kao sto je borba protiv nasilja na sportskim terenima i namještanja rezultata.

Predstavnik Olimpijskog komiteta BiH se zahvalio Agenciji na profesionalnom radu i saradnji.

Sportski savezi su ponovo istakli svoje probleme u radu i ispunjavanju obaveza te im je Agencija ponudila pomoć.