Prema španskom Ministarstvu za zaštitu zdravlja u sportu (AEPSAD), ove sezone u La Ligi nije obavljen nijedan važeći antidoping test zbog odbijanja FIFA i UEFA da upravljaju ovim procesom.

Marta prošle godine WADA je AEPSAD proglasila neusklađenom nakon što nije uspjela primijeniti mjere kojima bi ispravili nedostaci zbog kojih je i stavljena na  WADA – inu listu za nadzor.

Iako su odgovorna tijela pružila pomoć za obavljanje doping kontrola u drugim sportovima, AEPSAD je izjavila da je s FIFA i UEFA bilo nemogće postići sličan dogovor za fudbal.

Razultat nepostizanja dogovora je taj da još nijedno antidoping testiranje na vrhusnkom nivou nije obavljeno u Španiji u sezoni 2016 - 17.

U izjavi AEPSAD, kao odgovor na izvještaje o malom broju testova, navodi se sljedeće: „ Marta 2016. godine AEPSAD je proglašena neusklađenom sa Svjetskim antidoping kodeksom 2015. Zbog ove odluke suspendovana je akreditacija laboratorije za doping kontrolu u Madridu kao i AEPSAD – a.

"Izuzetna politička situacija koju je Španija iskusila u posljednjih nekoliko mjeseci je spriječila je provođenje potrebnih zakona za potpuno usaglašavanje antidoping pravila Španije sa važećim Svjetskim antidoping kodeksom.

"Kako bi osigurala usklađenost sa Godišnjim planom testiranja, AEPSAD –a je, u saradni sa WADA, postigla sporazum o saradnji sa različitim međunarodnim federacijama kako bi one bile odgovorne za provođenje antidoping testiranja u Španiji tokom AEPSAD – ineog perioda neusklađenosti.

AEPSAD – a je na isti način pokušala sklopiti sporazum sa FIFA i UEFA, ali su obje organizacije to odbile. FIFA je pojasnila da je ograničena djelovanjem isključivo u okviru međunarodnog, reprezentativnog,  fudbala, dok je UEFA  zadužena za klubove koji učestvuju u UEFA – inim takmičenjima. Stoga, nijedna od međunarodnih federacija nije preuzela odgovornost testiranja u španskom fudbalu.“

Španija je nekoliko mjeseci 2016. provela bez formirane vlade, čime je onemogućeno usvajanje pravnih dokumenata koji bi doveli do usklađivanje sa WADA kodeksom.

Međutim, AEPSAD kaže da je ove sezone u La Ligi obavljeno 57 testova, bez obzira što ih suspenzija antidoping agencije čini nevažećim.

"Ova situacija bit će razriješena kada bude odobren dekret kojim će se odredbe Kodeksa 2015 impelmentirati u špansko zakonodavstvo i tako ukinuti suspenziju akreditirane laboratorije u Madridu.“