Agencija za antidoping kontrolu je otvorila tendersku proceduru za nabavku usluga analize doping uzoraka sportista.

Dokumentaciju i informacije za učešće na tenderu možete preuzeti na sljedećim linkovima