Ured za reviziju institucija BiH obavio je kontrolu rada Agencije za antidoping kontrolu BiH i još jednom potvrdio kontinuitet njenog zakonitog i profesionalnog rada.

U izvještaju se navodi da su:

  • Financijski izvještaji Agencije za antidoping kontrolu prikazuju fer i istinito, po svim pitanjima, stanje imovine i obaveza, prihoda i rashoda na 31.12.2015. godine i izvršenja budžeta za godinu koja se završila na navedeni datum u skladu sa prihvaćenoim okvirom finacijskog izvještavanja.
  • Aktivnosti, financijske transakcije i informacije prikazane u finacijskim izvještajima Agencije u toku 2015. godine bile su u svim značajnim aspektima usklađene sa odgovarajućim zakonima i propisima.