Agencija za antidoping kontrolu je otvorila tendersku proceduru za nabavku usluga analize doping uzoraka sportista.

Agencija za antidoping kontrolu obavještava kandidate koji su se prijavili na „Javni poziv za obuku, certificiranje i akreditiranje novih doping kontrolora“ i „Javni poziv za reakreditaciju ranije certificiranih i akreditiranih doping kontrolora“ da su im pojedinačno dostavljena obavještenja u vezi sa njihovim prijavama.

Na 44. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 17.02.2016.godine u Sarajevu usvojilo je Izvještaj o radu za 2015.godinu, te Program rada za 2016. godinu Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine.

Produžava se rok za prijavu na „Javni poziv za reakreditaciju ranije certificiranih i akreditiranih doping kontrolora“, „Javni poziv za obuku, certificiranje i akreditiranje novih doping kontrolora“ i „Javni poziv za obuku doping kontrolora za prikupljanje uzoraka krvi“, objavljene na web stranici Agencije za antidoping kontrolu 29.01.2016. i u dnevnim novinama Večernji list, Dnevni avaz i Nezavisne novine 30.01.2016. godine.