Agencija za antidoping kontrolu BiH i WADA – Svjetska antidoping agencija su proteklog vikenda u Banja Luci sproveli jedinstvenu antidoping kampanju „Athlete outreach“  u okviru VII Međunarodnog plivačkog mitinga „22. april“.

Pomoćnik direktora Agencije za antidoping kontrolu BiH Amir Avdagić učestvovao je u emisiji Al jazeera Balkans "Kontekst" koja se bavila problemom dopinga.

Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine je u uzorku košarkaša Dine Hodžića, bivšeg igrača KK „Spars“, pronašla benzoylecgonin, odnosno metabolit zabranjene supstance kokain, koji je svrstan u grupu „S6. Stimulansi“, kao nespecifičnii stimulans.

Doping komisija Švedske sportske konfederacije obavijestila je Agenciju za antidoping kontrolu BiH da je u uzorku bosanskohercegovačkog boksera Ivana Šakića, prilikom doping kontrole na takmičenju u Švedskoj, utvrđeno prisustvo zabranjene supstance dehydrochlormethyltestosterone, čime je prekršen član 2.1 Svjetskog antidoping Kodeksa (Prisustvo zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u uzorku sportiste).

U radijskom prilogu BH. Radija 1 o dopingu u bosanskohercegovačkom i svjetskom sportu, u svjetlu nedavnih doping pozitivnih slučajeva, govori pomoćnik direktora Agencije za antidoping kontrolu Amir Avdagić.

O doping kontrolama u Bosni i Hercegovini, procedurama i kaznama u prilogu televizije N1.

VAŽNA NAPOMENA: Monitoring program podrazumijeva praćenje koncentracije gore navedenih supstanci u uzorcima urina uzetim tokom doping kontrole.

Agencija za antidoping kontrolu je otvorila tendersku proceduru za nabavku usluga analize doping uzoraka sportista.

Agencija za antidoping kontrolu obavještava kandidate koji su se prijavili na „Javni poziv za obuku, certificiranje i akreditiranje novih doping kontrolora“ i „Javni poziv za reakreditaciju ranije certificiranih i akreditiranih doping kontrolora“ da su im pojedinačno dostavljena obavještenja u vezi sa njihovim prijavama.

Na 44. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 17.02.2016.godine u Sarajevu usvojilo je Izvještaj o radu za 2015.godinu, te Program rada za 2016. godinu Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine.