Agencija za antidoping kontrolu obavještava kandidate koji su se prijavili na „Javni poziv za obuku, certificiranje i akreditiranje novih doping kontrolora“ i „Javni poziv za reakreditaciju ranije certificiranih i akreditiranih doping kontrolora“ da su im pojedinačno dostavljena obavještenja u vezi sa njihovim prijavama.

Na 44. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, održanoj 17.02.2016.godine u Sarajevu usvojilo je Izvještaj o radu za 2015.godinu, te Program rada za 2016. godinu Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine.

Produžava se rok za prijavu na „Javni poziv za reakreditaciju ranije certificiranih i akreditiranih doping kontrolora“, „Javni poziv za obuku, certificiranje i akreditiranje novih doping kontrolora“ i „Javni poziv za obuku doping kontrolora za prikupljanje uzoraka krvi“, objavljene na web stranici Agencije za antidoping kontrolu 29.01.2016. i u dnevnim novinama Večernji list, Dnevni avaz i Nezavisne novine 30.01.2016. godine.