Svjetska antidoping agencija (WADA) je objavila konačnu verziju Svjetskog antidoping kodeksa 2021 (Kodeks) i međunarodnih standarda, koji će stupiti na snagu 1. januara 2021.

Konačne verzije se neznatno razlikuju od onih ranije objavljenih 26. novembra 2019. koje su odobrene na Svjetskoj konferenciji o dopingu u sportu 7. novembra 2019.

Više informacija na ovom linku

Online obuka doping kontrolora za uzimanje uzoraka urina i krvi  održana je 14 i 15. maja 2020. godine u organizaciji Agencije za antidoping kontrolu
Bosne i Hercegovine. Na seminaru je učestvovalo preko 30 doping kontrolorki i kontrolora.

Edukacije su usklađene s najvišim važećim standardima i pravilima koje je odredila Svjetska antidoping agencija (WADA). Također su razmjenjena i iskustva sa dosadašnjih doping kontrola i demonstrirani su primjeri rješavanja specifičnih situacija. Jedan dio edukacije je posvećen proceduri doping kontrole u vanrednim situacijama kao što je trenutni problem sa pandemijom COVID-19.

Agencija za antidoping kontrolu BiH je na ovaj način ispunila jednu od međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine i predstavila novi pristup u suočavanju sa aktuelnim izazovima borbe protiv dopinga, čiji su sastavni dio i doping testovi krvi.

Džudista Harun Sadiković iz Bihaća kažnjen je sa 6 mjeseci zabrane takmičenja zbog doping pozitivnog testa  na zabranjenu supstancu hidroclorotiazid.

Osim zabrane takmičenja Sadikoviću su poništeni svi rezultati postignuti od dana prikupljanja pozitivnog uzorka 16.02.2020. pa do dana stupanja odluke o zabrani takmičenja 23.04.2020, stoji u odluci Judo saveza Bosne i Hercegovine.

U prikupljenom uzorku za doiping kontrolu otkrivena je supstanca hydrochlorothiazide (hidroklortijazid) koja je u Listi zabranjenih sredstava za 2020. godinu svrstana u grupu „S5. Diuretici i maskirni agensi“. Riječ je o supstanci koja se koristi za snižavanje krvnog pritiska i izbacivanje viška tečnosti iz tijela, a također se primjenjuje za smanjenje rizika stvaranja kamenca u bubregu kod osoba s visokim postotkom kalcija u urinu.

Uzimanjem ove supstance Sadiković  je počinio kršenje člana Svjetskog antidoping kodeksa „2.1 Prisustvo zabranjene supstance ili njenih metabolita ili markera u uzorku sportiste“.

Sadiković je pobjednik Europskog kupa za seniore 2015. u Sarajevu i Celju, a osvojio je i bronzanu medalju na Europskom kupu u Rimu 2019. godine.

Gostovanje pomoćnika direktora Agencije za antidoping kontrolu Amira Avdagića u okviru jutarnjeg programa Radio - televizije Tuzlanskog kantona, u kojoj se razgovaralo o Play True, play safe kampanji, radu Agencije u vrijeme pandemije kao i o planovima za ovu i nadrednu godinu.

Na osnovu Odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (br.13/20 od 17.03.2020.godine) o postupanju institucija Bosne i Hercegovine u cilju osiguranja zaštite života i zdravlja zaposlenih zbog opasnosti od moguće pojave epidemije zarazne bolesti prouzrokavne korona virusom ( COVID-19), ravnatelj Agencije za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine donio je odluku o minimumu procesa rada u Agenciji za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine.

Imajući u vidu naredbe i upute Koordinicionog tijela BiH za zaštitu i spašavanje, preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Federacije BiH i drugih nadležnih institucija, te činjenicu da je Agencija smještena u istim prostorijama zajedno sa Uredom za strance TC Tuzla, gdje se vrši koncentracija i registracija ilegalnih migranata, donesena je odluka da se dio poslova obavlja na adresi Slatina 2, Tuzla (zgrada Sarajevo osiguranja, ranije sjedište Agencije) te da se oni poslovi i zadaci,za koje je moguće, obavljaju putem elektronske pošte i drugih alternativnih načina bez dolaska u prostorije institucije.

Apelujemo na sve stranke, izuzev u slučaju dostave hitnih akata, da Agenciji za antidoping kontrolu BiH dostavljaju podneske na sljedeće načine:

  • Putem e- pošte: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
  • Putem pošte na adresu: Maršala Tita 36, Tuzla, Bosna i Hercegovina
  • Kontakt telefoni su 063 999 297 (ravnatelj Agencije), 035 310 692

 

Izuzetno, u hitnim i opravdanim slučajevima moguće je dostaviti podneske lično na dislociranu adresu pisarnice u ulici Slatina 2, Tuzla (zgrada Sarajevo osiguranja, ranije sjedište Agencije), radnim danom u periodu od 10.00 do 11.00 sati.

Pandemija izazvana virusom corona zaustavila je i ograničila sportske aktivnosti i sportaše širom svijeta stavila pred brojne izazove. Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine se, kao i svake godine do sada, pridružila globalnoj kampanji  Svjetske antidoping agencije – WADA za čist sport: „Play Safe on Play True Day 2020“, koji se obilježava 9. aprila.

Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine će postupati isključivo prema preporukama i naredbama Vijeća ministara Bosne Hercegovine, Koordinacionog tijela Bosne i Hercegovine za zaštitu i spašavanje, entitetskih, kantonalnih/županijskih,gradskih/opštinskih/općinskih štabova civilne zaštite, organa unutrašnjih poslova, zdravstvenih i drugih nadležnih organa u cilju zaštite javnog zdravlja, sigurnosti i zdravlja svih građana pa tako i sportsta, doping kontrolora i svih uključenih u proces borbe protiv dopinga.

Napadaš Dinamo Kijeva, Artem Bjesjedin kažnjen je sa godinu dana zabrane nastupa nakon kršenja antidoping pravila, stoji u zvaničnom saopćenju fudbalskog kluba.

Gostovanje pomoćnika direktora Agencije za antidoping kontrolu BiH Amira Avdagića u jutarnjem programu Televizije tuzlanskog kantona 15.01.20 i razgovor o najjaktelnijim temama iz dopinga.

U skladu sa Zakonom o sportu u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Agencija za antidoping kontrolu Bosne i Hercegovine odgovorna za primjenu konvencija, kodeksa WADA-e i pravila Međunarodnog olimpijskog komiteta,